Kalendarz Żeglarski na 2006 rok

styczeń (January)    luty (February)      marzec (March)      kwiecień (April)     maj (May)      czerwiec (June)      lipiec (July)      sierpień (August)      wrzesień (September)            październik (October)      listpoad (November)     grudzień (December)

W kalendarzu można znaleźć informacje o imprezach żeglarskich organizowanych przez żeglarzy polonijnych oraz o imprezach, w których polonijni żeglarze zamierzają wziąć udział. Informacje w kalendarzu może zamieścić każdy żeglarz polonijny lub polonijna organizacja, wysyłając informacje na adres:  zeglarz@zeglarz.info  (Subject: Kalendarz).  Zapraszamy!

UWAGA!                                                                                                                                             Terminy zamieszczonych imprez mogą ulec zmianie. Prosimy kontaktować się z organizatorami imprez w celu uzyskania szczegółowych informacji i ostatecznych terminów (w miarę możliwości kalendarz posiada skróty do stron internetowych i poczty elektronicznej organizatorów).   

 

styczeń (January) 

luty (February) 

marzec (March) 

kwiecień (April) 

maj (May) 

czerwiec (June) 

lipiec (July) 

sierpień (August) 

wrzesień (September)                

październik (October) 

listpoad (November) 

grudzień (December)

styczeń (January)  luty (February)  marzec (March)  kwiecieñ (April)  maj (May)  czerwiec (June)  lipiec (July)  sierpieñ (August)  wrzesieñ (September)                 październik (October)  listpoad (November)  grudzieñ (December)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,        21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Kontakt z redakcją: zeglarz@zeglarz.info